Izglītība: Valkas Mūzikas skola  Strenču filiāle, klavieru klase (6.g.- 11.g.), 1962-1965; Strenču 8.- gadīgā skola 1962-1970; Rīgas 41.vidusskola 1970-1973; J.Mediņa mūzikas vidusskola (pēdējais pusgads- A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola), vokālā klase 1976-1979/1982-1983; Svētdienas skolas skolotāju kursi LELB Teoloģijas seminārs 1989- 1990; Reliģijas un ētikas skolotāju kvalifikācijas kursi LU Teoloģijas fakultāte 1995-1997; Evanģēlistu kursi LELB 1995-1997; LATDEM grāmatvedības kursi 2000; RPIVA, mūzikas pedagogs, diriģēšana 2003-2008; Vidzemes Augstskolas Mūžizglītības centrs   „Via Hanseatica     tūrisma apmācības”  2012.19.02 -2013.13.11.

Darba pieredze: Strenču kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja 1980-1982; Plāņu pag. kultūras nama direktore 1982-1983; Strenču mūzikas skolas skolotāja kora klasē 1983-2001; Ērģelniece Strenču ev. lut.baznīcā 1988- 2014; Svētdienas skolas skolotāja Strenču ev.lut. draudzē 1990-1997; SO Inelektuālās attīstības centrs “Artava” 2000-2004; Evanģēliste Strenču ev. lut. draudzē 1997-2003; Valmieras mūzikas skola kora klase 2003-2005; Valmieras 2. krievu vidusskola ansambļu vadītāja 2005-2006; Sedas vidusskola, mūzikas skolotāja 2006-2007;  Strenču Psihoneiroloģiskās slimnīcas muzejs, vadītāja 2011- 2017.

Cita nodarbošanās: Deja baleta pulciņā M.Čangas vadībā (6.g.-14.g. Strenčos; 14.- 17.g. Rīgas Maskavas rajona Pionieru namā); Mūzikas skola klavieru klase Strenčos (6.g.- 11.g.); Rīgas pionieru pils koris „Rīga” N.Dūzes vadībā (15.g.- 17.g.); Koris „Juventus” D.Gaiļa vadībā (18.g.- 22.g.); Zīmēšanas, gleznošanas kursi Mākslas akadēmijā (19.g.- 21.g.); Aktiera meistarība, runas kultūra, ritmika N.Katlapes klasē; Skolotāju koris „Valmiera” D.Gaiļa vadībā (26.g.-29.g.); J.Ziemeļnieka Strenču Tautas teātris (28.g.- 32.g.).

Hobiji: Rakstniecība (dzejoļi, miniatūras, īsie stāsti); Komponēšana; Zīmēšana; Pasākumu organizēšana; Fotografēšana; Sava dzimtas koka pētniecība; Vēsture. Aizraušanās: Peldēšana; Slēpošana; Jāšanas sports; Dārzs. Darbi: Dzejoļu krājums “Rasas lāse” 1997.g.; Dzejoļu un miniatūru krājums “Sirds neaizmirst” 2009.g.; Publikācijas; „Gavrila Frolova dzimtas pētījums un atstāto kultūras vērtību mantojums vēsturiskā kontekstā”- pētnieciskais darbs Ivana Zavoloko piemiņai,  3. prēmija 2014.g.. "Stackeln-Strenči"-   Ieskats vēsturē no pirmsākumiem līdz 1945. gadam, pētnieciskais darbs veltīts Strenču 90 gadu jubilejai, 2018.g..


Hobiji

Kontakti

e-pasts:  [email protected]

Mob.t. 37129287667

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.

https://dash.cloudflare.com/password-reset?code=126ab3c1eea59f6ffb42ae22-1bba51667816e8829b836dbf7ae722d7af3ee2b7d85ccbbc07b2ea2a5f7fa39ebc54838220b67ea5c602737f5e3ec07a13b22f26c10a8da62119c17b5db716b7e0993b93c3d7a4ecca0e82c503f94f10ee03d6c1615e0f56e2a340aa5f251101fc2feeb9790f