Kultūras mantojums

sastāv no uzkrātu resursu kopuma, kas saņemti mantojumā no pagātnes un kas, neatkarīgi no piederības, indivīdu un sabiedrības uztverē tiek uzskatīti par vērtību, pārliecības, zināšanu, tradīciju atspoguļotājiem un paudējiem. Tas ietver arī vidi, kas izveidojusies cilvēku un vietu mijiedarbībā laikam ejot. /no Eiropas padomes vispārējās konvencijas „kultūras mantojuma vērtība sabiedrībai” 27.10.2005./

Kultūras mantojuma 

  • saglabāšanas principi ir autentiskums- oriģināls, īsts, uz pirmavota balstīts.

  • nozīme ir identitātes, personīgās un kopīgās atmiņas nesējs.

Zaudējot sapratni par pagātni, savu izcelsmi, cilvēks zaudē identitātes sajūtu. Ir izpētīts, ka galvenie etniskās un nacionālās identitātes saskaņošanas punkti mūsdienu Latvijā atainojas dzīvesstāstos; kādi priekšstati un vērtības tiek saglabāti un kāda ir to nozīme un funkcija mūsdienu situācijā. *[Ilga Jansone, raksts „Nacionālās identitātes pētījumi no ieceres līdz rezultātam”.]

Ir simtiem vietu mūsu dzimtenē, kurām var būt nav sevišķa skaistuma, bet ir brīnišķīga un neizskaidrojama pievilcība tiem, kas tur dzīvo. Katram no mums pieder kāds stūrītis, bet visiem kopā tā ir mūsu Tēvzeme.

Mūsu pienākums ir rūpēties un saglabāt atstātās kultūrvēsturiskās vērtības.
________________
Laipni lūgti!

Aicinu dalīties kultūras mantojumā un apzināties to kā kopīgu resursu. Uzlabosim izpratni par kopīgu vēsturi un kultūras daudzveidību.  Saglabāsim, sargāsim, bagātināsim un popularizēsim  kultūras mantojumu! 

Kultūras pieminekļi un ievērojamas vietas, ainavas, zināšanas, prasmes, cilvēka radošo spēju izpausmes, muzeju, arhīvu, bibliotēku glabātas kolekcijas, kino mantojums ir jāsaglabā nākošām paaudzēm!


Strenču slimnīcas komplekss ir publisko ēku arhitektūras paraugs raksturīgajā "ķieģeļu eklektisma stilā", kas ir reģiona nozīmīga vēsturiska liecība     

1907. gadā celtā Garā vājo iestāde ir ievērojamā arhitekta Augusta Reinberga  un psihiatra, medicīnas zinātņu doktora Alberta Bēra arhitektūras pērle, kurš ir vienīgais šāda tipa vēsturiskais un arhitektoniskais piemineklis Latvijas teritorijā. 

Komplekss atspoguļo tam laikam progresīvu pieeju šāda tipa slimnīcu teritoriju attīstības principam. 

               Moderna Garā vājo iestāde Stackeln, 1904.gads

Alberts Bērs (Behr)
Šeit vari ievadīt informāciju, kas jāņem vērā, aizpildot šo formu. Lai rediģētu pašu formu, spied lielo pogu lapas pašā apakšā. Aizpildīto formu datu tiks nosūtīti uz Tavu e-pastu (ja esi to apstiprinājis), kā arī saglabāti Tavā kontā pie formas datiem.
https://dash.cloudflare.com/password-reset?code=126ab3c1eea59f6ffb42ae22-1bba51667816e8829b836dbf7ae722d7af3ee2b7d85ccbbc07b2ea2a5f7fa39ebc54838220b67ea5c602737f5e3ec07a13b22f26c10a8da62119c17b5db716b7e0993b93c3d7a4ecca0e82c503f94f10ee03d6c1615e0f56e2a340aa5f251101fc2feeb9790f