Strenču PNS

 Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde gatavo pamatojuma dokumentāciju, lai Direktora māja tiktu iekļauta Pieminekļu sarakstā kā valsts nozīmes arhitektūras piemineklis 

ar individuāli noteiktu aizsardzības zonu, kas ietver PNS vēsturisko apbūvi.                     

Slimnīcas apbūve veido vienotu ainaviski arhitektonisku ansambli.

 Ēkas pilnībā saglabājušas autentiskos būvapjomus, fasāžu arhitektoniski māksliniecisko kompozīciju, pārsvarā fasāžu dekoratīvās detaļas saglabājušās orģinālas.

     Objektus raksturo līdzīgā manierē modelētas un harmoniski saskanīgas fasādes. Tie ir sava laika ievērojamā arhitekta A.Reiberga autordarbi.

     20.gadsimta sākuma publisko ēku arhitektūras paraugs raksturīgajā tā sauktajā “ķieģeļu eklektisma stilā”.

    Ēkas veido autentisku, tipoloģiski retu būvju ansambli ar augstu ainavisku un kultūrvēsturisku vērtību. Komplekss ir reģiona attīstības nozīmīga vēsturiska liecība, kas atspoguļo tam laikam progresīvu pieeju šāda tipa slimnīcu teritoriju attīstības principam.

    Šis apstāklis būtiski paaugstina gan šīs vietas, gan katras ēkas nozīmību un padara to saglabāšanu ļoti aktuālu.

                                       (VKPAI atzinums, 06.2010)


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.

https://dash.cloudflare.com/password-reset?code=126ab3c1eea59f6ffb42ae22-1bba51667816e8829b836dbf7ae722d7af3ee2b7d85ccbbc07b2ea2a5f7fa39ebc54838220b67ea5c602737f5e3ec07a13b22f26c10a8da62119c17b5db716b7e0993b93c3d7a4ecca0e82c503f94f10ee03d6c1615e0f56e2a340aa5f251101fc2feeb9790f