Tā dzied mana dvēseles dziesma, Visdziļākā melodija tiek spēlēta ar sirdi. Skaudrajos dzīves brīžos Var sameklēt notis un dāvāt tās citiem! Miers apskauj dvēseli manu, Kā sapnis, kurš nebij vairs gaidīts Es pasauli redzu no jauna bērns, kurš sāk mācīties staigāt... .  


https://dash.cloudflare.com/password-reset?code=126ab3c1eea59f6ffb42ae22-1bba51667816e8829b836dbf7ae722d7af3ee2b7d85ccbbc07b2ea2a5f7fa39ebc54838220b67ea5c602737f5e3ec07a13b22f26c10a8da62119c17b5db716b7e0993b93c3d7a4ecca0e82c503f94f10ee03d6c1615e0f56e2a340aa5f251101fc2feeb9790f